Tag Archives: Video Conferencing

Giải pháp hợp tác và làm việc từ xa với Grandstream

Giải pháp hợp tác và làm việc từ xa với Grandstream

Đại dịch COVID-19 đang buộc thế giới phải tìm ra những cách mới. Để duy trì kết nối và làm việc cùng nhau. Các tổ chức thuộc mọi hình dạng và kích cỡ đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ. Cho phép họ kết nối các nhóm từ xa và hợp tác như thể họ […]