Tag Archives: Sự khác biệt giữa IP PBX và VoIP là gì

PBX vs VoIP: 26 điểm khác biệt cần biết trước khi mua

PBX vs VoIP: 26 điểm khác biệt cần biết trước khi mua

Giữa PBX và VoIP cho một hệ thống điện thoại văn phòng, bạn sẽ chọn cái gì? Nói chung, cả hai giải pháp đều cung cấp tất cả các tính năng bạn cần. Từ một giải pháp điện thoại doanh nghiệp. Nhưng có sự khác biệt rất lớn về chi phí trả trước. Yêu cầu bảo […]