Tag Archives: giải pháp tổng đài sangoma

Giải pháp để làm việc từ xa với PBXact

Giải pháp để làm việc từ xa với PBXact

COVID-19 đang tác động đến việc rất nhiều người trong chúng ta phải hạn việc đi lại. Nó không còn là “kinh doanh như bình thường”. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ nhân viên, đối tác và khách hàng của mình. Từ làm việc từ xa đến hạn chế đi lại, chúng tôi […]