Tag Archives: Giải pháp tổng đài Cloud

Giải pháp tổng đài Cloud

Giải pháp tổng đài Cloud

Giải pháp tổng đài Cloud là giải pháp kết hợp công nghệ Điện toán đám mây (Cloud Computing) và công nghệ VOIP. Tổng đài Cloud: Công nghệ Cloud VOIP cho phép thực hiện cuộc gọi Sử dụng đầu số 1900/1800, số cố định: Bạn có thể gọi nội bộ qua Internet. Vì thế cước phí gọi liên […]