Tag Archives: Giải pháp lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ

Giải pháp lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ

Giải pháp lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ

1. Phân tích nhu cầu Bạn đang cần lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ cho mục đích gì ? Phục vụ cho việc liên lạc nội bộ công ty. Gọi vào nghe lời chào bấm phím chọn được bộ phận cần gặp. Phục vụ cho bộ phận chăm sóc khách hàng. […]