Tag Archives: Điện thoại video Yealink

Điện thoại video Yealink: Mang âm thanh và video lại với nhau

Điện thoại video Yealink: Mang âm thanh và video lại với nhau

Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, bạn đã bao giờ muốn tạo lại cuộc trò chuyện trực tiếp với đồng nghiệp hoặc khách hàng chưa? Đây là nơi điện thoại video đến. Điện thoại video là điện thoại đi kèm với màn hình video. Chúng truyền tín hiệu âm thanh và video đồng thời để liên […]