Tag Archives: điện thoại analog vs digital

Điện thoại Analog là gì? So sánh điện thoại Digital và Analog

Điện thoại Analog là gì? So sánh điện thoại Digital và Analog

Việc phát minh ra điện thoại là một bước tiến mang tính cách mạng của nhân loại. Kể từ khi có điện thoại, việc truyền tải thông điệp đến mọi nơi trên thế giới trở nên dễ dàng hơn. Vào những năm 1960 điện thoại analog được cải tiến sang điện thoại Digital (kỹ thuật […]