Tag Archives: dịch vụ tổng đài YMP

9 điều làm nên sự ấn tượng của YMP – Nền tảng tập trung để cung cấp dịch vụ tổng đài cloud.

9 điều làm nên sự ấn tượng của YMP - Nền tảng tập trung để cung cấp dịch vụ tổng đài cloud.

Được thiết kế với cơ sở hạ tầng đa thể, Nền tảng tổng đài Yeastar Cloud kết hợp Yeastar Management Plane (YMP). Và các phiên bản Cloud PBX chuyên dụng dễ triển khai cho các nhà cung cấp dịch vụ. Để cung cấp dịch vụ thoại được lưu trữ và các giải pháp truyền thông hợp nhất. Quản lý trung tâm, khả […]