Tag Archives: các câu hỏi thường gặp của call center

Giải pháp Call center

Giải pháp Call center

Call Center là trung tâm quản lý cuộc gọi lớn, có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi đồng thời. Giải pháp Call Center được sử dụng để chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc tiếp thị sản phẩm. Call center Inbound: là tổng đài xử lý các cuộc gọi vào và chăm sóc khách hàng. […]