Mô đun mở rộng D3

Liên hệ

  • 18 phím LED nhiều màu, tự gắn nhãn
  • Màn hình đen trắng độ phân giải cao với đèn nền
  • Chuỗi Daisy lên đến 3 mô-đun (54 phím chức năng)
  • Cắm và chơi
  • Nguồn được cung cấp từ điện thoại qua cổng USB
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng