Hệ thống phát sóng DECT IP Yealink W90

Liên hệ

  • Hỗ trợ đồng bộ hóa Air và LAN
  • Triển khai và chuyển vùng liền mạch
  • Hỗ trợ lên đến 60 trạm gốc, 250 thiết bị cầm tay, 250 tài khoản SIP, 250 cuộc gọi song song
  • Hỗ trợ XML / LDAP / Danh bạ từ xa
  • Hỗ trợ Thư mục XSI / Nhật ký cuộc gọi XSI
  • Ăng-ten bên ngoài, vùng phủ sóng vô tuyến DECT lên đến 50m trong nhà và 300m ngoài trời
  • Công nghệ DECT: Công nghệ Yealink DECT dựa trên CATiq2.0, tập trung vào chất lượng Audio VoIP (băng thông rộng) và các ứng dụng dữ liệu tốc độ bit thấp nhưng không tương thích với bất kỳ thiết bị DECT nào của bên thứ ba (trạm gốc, thiết bị cầm tay, v.v.).
  • Hỗ trợ Opus và nguồn PoE
  • Hỗ trợ SRTP / SIPS / TLS, (các) LDAP và HTTPS
  • Tương thích với các dòng điện thoại Yealink W59R / W56H / W53H, CP930W và DD Phone
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng