Gateway Yeastar Neogate TE100

Liên hệ

Gateway giao tiếp E1 – TE100-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix..

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng