Gateway Synway SMG2060S

Liên hệ

  • Yếu tố hình thức 1U nhỏ gọn cho 2 E1 (T1)
  • Telco-Grade Độ bền cho doanh nghiệp
  • Chi phí tuyệt vời cho doanh nghiệp hoặc SPs
  • Robust HW / DSP Processing phương tiện truyền thông / báo hiệu
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng