Gateway Patton SN4912/JO/R48

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4912 là giải pháp lý tưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc doanh nghiệp yêu cầu kết nối analog mật độ cao cho điện thoại internet hội tụ

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng