Gateway Patton SN4141 2FXS

Liên hệ

SN4141 là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng All-IP trong đó điện thoại cũ, không thể thay thế phải được tích hợp vào môi trường UCC hoặc cho các thiết bị fax cũ tốt được chuyển sang cơ sở hạ tầng mạng thế hệ tiếp theo. Dòng SmartNode 4141 của Patton cung cấp các giao diện điện thoại cũ, tính minh bạch của dịch vụ và tích hợp linh hoạt cần thiết cho các mạng All-IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng