Gateway Patton SN4116 4-FXS 2-FXO

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4116 tích hợp tới 2 PSTN kế thừa và tối đa 4 tổng đài hoặc điện thoại analog tiêu chuẩn với các hệ thống điện thoại dựa trên IP thế hệ tiếp theo

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng