Gateway Patton SN4112 2-FXS

Liên hệ

Cổng đa phương tiện VoIP SmartNode 4112 hỗ trợ tối đa hai kết nối điện thoại FXS. Kết nối PSTN Lines, PBX và điện thoại tiêu chuẩn cho thoại và fax qua bất kỳ mạng IP nào.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng