Gateway Newrock MX8A-6S-2O

Liên hệ

Newrock gateway MX8A-6S-2O hỗ trợ SIP / MGCP giao thức, có thể nâng cấp lên 4FXS/FXO, Auto Provisioning và TR069 / SNMP, âm thanh cực nét

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng