Gateway Newrock MX8-4S-4O

Liên hệ

Newrock gateway MX8 ( 4S-4O) với 4 cổng FXS (line điện thoại) và 4 FXO cổng analog và một cổng Ethernet, kết nối với cổng RJ-11 FXS

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng