Gateway Newrock MX60-40S/8B

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8 có 40 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng