Gateway Newrock HX411

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock HX411» 1 cổng FXS, 1 cổng FXO» 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng