Gateway Dinstar UC2000-VF-8G

Liên hệ

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G có thể được sử dụng để giao tiếp với các PBX, như một kênh dự phòng cho mạng PSTN

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng