Gateway Dinstar MTG1000-8E1

Liên hệ

  • Hỗ trợ 8 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45.
  • Kết nối Switch trực tiếp.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng