Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Liên hệ

-SIP-4 FXS + 4 FXO, T.38 FAX

-G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168

-PPPoE DHCP Client/Server Echo Cancellation, PLC and Dynamic Jitter Buffer

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng