Gateway AudioCodes MP118 FXO

Liên hệ

Cổng MediaPack 118 của Audiocodes với 8 cổng FXO cho phép 8 thân tương tự kết nối với Mạng IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng