Gateway Audiocodes M2000 8T1 H.248 M2K-D9

Liên hệ

Audiocodes Mediant 2000 M2k-D9 là một cổng đa phương tiện kỹ thuật số có tám cổng T1 và giao thức điều khiển H.248 (MEGACO)

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng