Điện thoại VoIP Wifi dùng cho khách sạn Grandstream GHP620W

Liên hệ

  • Điện thoại khách sạn màu trắng
  • Tích hơp Wifi
  • 2 tài khoản sip, 2 Line
  • GDMS: Quản lý qua Cloud
  • Hội nghị âm thanh 3 bên
  • Nguồn: Adapter nguồn cổng Type-C
  • Sáu phím lập trình
  • Tương thích với các thiết bị trợ thình (HAC)
  • Bảo mật cấp độ doanh nghiệp, khởi động boot an toàn…
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng