Điện thoại Polycom SoundPoint IP 650

Liên hệ

– 6 đường Lines trực tiếp

– 12 lines với bàn mở rộng

– Hỗ trợ kết nối 3 bàn mở rộng

– Hoàn toàn tương thích với các chuẩn mở

– Chất lượng âm thanh HD

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng