Điện thoại IP Polycom VVX 500

Liên hệ

Polycom VVX 500 là giải pháp điện thoại thông minh đại giúp người dùng sử dụng dễ dàng và tận dụng phương tiện truyền thông hiệu quả để phục vụ nhu cầu kinh doanh.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng