Điện thoại IP Polycom VVX 401 PoE

Liên hệ

Polycom VVX 401 là điện thoại truyền thông dành cho doanh nghiệp HD Voice 12 dòng với màn hình LCD 3,5 inch và cổng đôi 10/100. Được thiết kế dành cho nhân viên văn phòng và nhân viên tri thức, VVX 401 dễ dàng nhờ màn hình màu và dễ dàng tích hợp với UC của bên thứ ba và các ứng dụng năng suất

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng