Điện thoại IP Polycom VVX 1500

Liên hệ

Polycom VVX 1500 kết hợp điện thoại IP, hội nghị truyền hình và kinh doanh các ứng dụng tiên tiến điện thoại ip trên nền tảng voip chuẩn sip

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng