Điện thoại IP Polycom SoundPoint IP 550

Liên hệ

Polycom SoundPoint IP 550 là điện thoại IP đầu tiên sử dụng công nghệ HD Voice cách mạng của Polycom để mang lại sự phong phú và rõ ràng cuộc sống giống như để thông tin liên lạc bằng giọng nói.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng