Điện thoại IP CISCO SPA303-G1

Liên hệ

  • Điện thoại IP cấp doanh nghiệp 3 dòng
  • Kết nối trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet hoặc trao đổi chi nhánh IP riêng (PBX)
  • Cổng Ethernet chuyển đổi kép, loa ngoài, ID người gọi, giữ cuộc gọi, hội nghị và hơn thế nữa
  • Dễ dàng cài đặt và cung cấp từ xa an toàn cao, cũng như cấu hình dựa trên menu và dựa trên web
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng