VoIP Gateway là gì? Phân loại và chức năng của gateway

VoIP Gateway là gì? Phân loại và chức năng của gateway

Bạn có biết Voip Gateway là gì chưa? Đây là một thiết bị giúp doanh nghiệp tối ưu được hiệu quả khi sử dụng tổng đài ảo thông minh. Một vài thông tin dưới đây sẽ trả lời rõ ràng hơn cho bạn.

1. Voip Gateway là gì?

Voip Gateway là thiết bị chuyển dùng để chuyển đổi tín hiệu qua lại giữa điện thoại analog, sóng, số di động sang dạng IP. Chúng được sử dụng với mục đích giao tiếp và được dùng trong 2 trường hợp cơ bản:

1.1, Chuyển đổi cuộc gọi trên đường dây PSTN/điện thoại sang Voip/SIP:

Thiết bị voip gateway chuyển đổi tín hiệu từ các nhà cung cấp VNPT, Viettel, FPT,… và các nguồn cung từ CO, trunk E1/T1/J1, Bri, SS7,…. vào hệ thống mạng dữ liệu bên trong doanh nghiệp.

1.2, Kết nối một hệ thống tổng đài PBX/điện thoại truyền thống với mạng IP:

Voip gateway chuyển đổi tín hiệu từ tổng đài analog truyền thống sang giao thức kiểu IP. Cho phép doanh nghiệp gia tăng số lượng người sử dụng thông qua phần mềm Softphone, thiết bị IP phone,….. Giải pháp Voip kết hợp thiết bị này giúp giảm chi phí đường dây, kết nối nhiều chi nhánh của tổng đài chỉ qua mạng Internet, LAN/WAN nội mạng.

hinh 1

2. Thiết bị voip gateway có mấy loại?

Hiện nay, có 4 loại thiết bị voip gateway phổ biến:

2.1, Voice gateway FXO:

 • Chuyển đổi từ tín hiệu từ analog sang IP
 • Đấu nối các đường PSTN (Viettel, VNPT..) sang tín hiệu IP và giữ lại các dầu số cũ
 • Từ line bưu điện sẽ đấu vào cổng FXO của gateway
 • Một cổng LAN sẽ cắm vào Voice gateway FXO để giao tiếp với tổng đài IP

2.2, Voice Gateway Voice gateway FXS:

 • Chuyển đổi từ tín hiệu IP sang analog
 • Sử dụng để đấu nối từ tổng đài IP ra các điện thoại analog
 • Mục đích để giữ lại các điện thoại bàn analog cũ khi nâng cấp từ tổng đài analog sang tổng đài IP

2.3, Voice gateway E1:

 • Là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ luồng E1 vào tổng đài IP, giữ lại các đầu số đang ở dạng luồng E1

2.4, Voice Gateway GSM:

 • Thiết bị chuyển đổi từ sim di động vào tổng đài IP để tổng đài gọi ra tiết kiệm 80% cước
 • Tận dụng sim khuyến mãi của nhà mạng để đưa số di động làm hotline tổng đài
 • Có các anten đề nhận sóng di động

3. Chức năng Gateway

3.1, Gateway báo hiệu SGW

Cung cấp kênh báo hiệu giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh. Gateway báo hiệu là phần tử trung gian chuyển đổi giữa báo hiệu trong mạng IP (ví dụ H.323) và báo hiệu trong mạng chuyển mạch kênh (ví dụ R2, CCS7). Gateway báo hiệu có các chức năng sau:

 • Chức năng kết nối các giao thức điều khiển cuộc gọi.
 • Chức năng kết cuối báo hiệu từ mạng chuyển mạch kênh: phối hợp hoạt động với các chức năng báo hiệu của Gateway điều khiển truyền tải kênh thoại.
 • Chức năng báo hiệu: chuyển đổi báo hiệu giữa mạng IP với báo hiệu mạng chuyển mạch kênh phi phối hợp hoạt động với Gateway điều khiển truyền tải kênh thoại.
 • Chức năng giao diện mạng chuyển mạch gói: kết cuối mạng chuyển mạch gói.
 • Chức năng bảo mật kênh báo hiệu: đảm bảo tính bảo mật của kênh báo hiệu nối với thiết bị đầu cuối.
 • Chức năng quản lý: giao tiếp với hệ thống quản lý mạng.
 • Chức năng ghi các bản tin sử dụng: xác định hoặc ghi lại các thông tin về sự kiện (truy nhập, cảnh báo) và tài nguyên.
 • Chức năng báo cáo các bản tin sử dụng: báo các các bản tin đã được sử dụng ra thiết bị ngoại vi.

3.2, Gateway truyền tải kênh thoại MGM

Cung cấp phương tiện để thực hiện chức năng chuyển đổi mã hóa. Nó sẽ chuyển đổi giữa các mã hóa trong mạng IP với các mã hóa truyền trong mạng chuyển mạch kênh. Gateway truyền tải kênh thoại bao gồm các khối chức năng sau:

 • Chức năng chuyển đổi địa chỉ kênh thông tin: cung cấp địa chỉ IP cho các kênh thông tin truyền và nhận.
 • Chức năng chuyển đổi luồng: chuyển đổi giữa các luồng thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh bao gồm việc chuyển đổi mã hóa và triệt tiếng vọng.
 • Chức năng dịch mã hóa: định tuyến các luồng thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh.
 • Chức năng giao diện với mạng chuyển mạch kênh: kết cuối và điều khiển các kênh mang thông tin từ mạng chuyển mạch kênh.
 • Chức năng chuyển đổi kênh thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh: chuyển đổi giữa kênh mang thông tin thoại, Fax, dữ liệu của mạng chuyển mạch kênh và các gói dữ liệu trong mạch IP. Nó cũng thực hiện các chức năng xử lý tín hiệu thích hợp như: nén tín hiệu thoại, triệt tiếng vọng, mã hóa, chuyển đổi tín hiệu Fax và điều tiết tốc độ modem tương tự. Thêm vào đó, nó còn thực hiện việc chuyển đổi giữa tín hiệu mã đa tần DTMF trong mạng chuyển mạch kênh và các tín hiệu thích hợp trong mạng điện thoại IP khi các bộ mã hóa tín hiệu thoại không mã hóa tín hiệu mã đa tần DTMF. Chức năng chuyển đổi kênh thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh cũng có thể thu nhập thông tin về lưu lượng gói và chất lượng kênh đối với mỗi cuộc gọi để sử dụng trong việc báo cáo chi tiết và điều khiển cuộc gọi.
 • Chức năng quản lý: giao tiếp với hệ thống quản lý mạng.
 • Chức năng ghi các bản tin sử dụng: xác định hoặc ghi lại các thông tin về sự kiện (truy nhập, cảnh báo) và tài nguyên.
 • Chức năng báo cáo các bản tin sử dụng: báo cáo các bản tin đã được sử dụng ra thiết bị ngoại vi.
Bài viết hữu ích