Tổng đài IP Yeastar S20-4FXO

Liên hệ

– 20 users

– 8 concurrent calls

– 4 cổng FXO

– E1 port: Không hỗ trợ

– LAN/WAN: 2 cổng 10/100Mbps

– Power: 12VDC, 1A.

– Mounting: Desktop & Wall-mount

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng