Tổng đài IP Xorcom CXE4000

Liên hệ

Tổng Đài IP Xorcom CXE4000 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) hỗ trợ lên đến 960 cổng FXS/FXO hoặc 24 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng