Tổng đài IP Yeastar SOHO

Liên hệ

– Màn hình hiển thị 132 x 64-pixel

– Hỗ trợ 2 SIP account

– Hai cổng LAN/WAN

– Không hỗ trợ POE

– Danh bạ 1000 số

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng