Tag Archives: tổng quan về voip

Cách sử dụng tính năng gọi hội nghị của VoIP

Cách sử dụng tính năng gọi hội nghị của VoIP

Các cuộc gọi hội nghị là một trong những biện pháp giao tiếp kinh doanh thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí để tổ chức các cuộc họp trực tiếp thường rất lớn. Không những vậy, nhân viên của bạn sẽ phải mất kha khá thời gian để di chuyển. Chờ đợi […]