Tag Archives: tai nghe voip

Hướng dẫn cách kết nối tai nghe call center với PC

Hướng dẫn cách kết nối tai nghe call center với PC

Để sử dụng tai nghe trên PC, trước tiên, bạn cần đặt tai nghe làm thiết bị âm thanh mặc định trên máy tính Thông thường, khi bạn cắm tai nghe vào máy tính. Máy tính của bạn sẽ tự động phát hiện thiết bị mới này. Và đặt nó làm thiết bị âm thanh […]