Tag Archives: Jabra Evolve2 review

Đánh giá dòng tai nghe Jabra Evolve2 – Tiêu chuẩn mới

Đánh giá dòng tai nghe Jabra Evolve2 - Tiêu chuẩn mới

Với Evolve2 Jabra, theo cách riêng của họ, đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong tai nghe kinh doanh. Phạm vi, bao gồm EVOLVE 2 40, EVOLVE 2 65 và EVOLVE 2 85 sinh ra vô số biến thể. Từ lựa chọn màu sắc (màu be nhạt hoặc xám đen / đen). Cho đến kết nối USB-A hoặc USB-C cho các […]