Tag Archives: hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn ip

Cách sử dụng điện thoại bàn

Cách sử dụng điện thoại bàn

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng kết nối mạng Internet. Sử dụng các gói dữ  liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP. Sau […]