Tag Archives: Giải pháp tổng đài VoIP

Giải pháp kết nối tổng đài IP năm 2020

Giải pháp kết nối tổng đài IP năm 2020

Tổng đài ip là hệ thống thoại được hoạt động trên nền tảng ip. Thông qua mạng internet giải quyết được vấn đề địa lý cho một hệ thống điện thoại trên toàn cầu. Với tổng đài điện thoại IP, ngoài việc thực hiện cuộc gọi nội bộ. Gọi đến các mạng PSTN, mạng di động, hệ […]