Tag Archives: báo giá giả pháp Autocall

Giải pháp gọi tự động

Giải pháp gọi tự động

Giải pháp gọi tự động là hoạt động gọi đến từng đối tượng. Mục tiêu để chào bán các sản phẩm, dịch vụ theo một kịch bản định trước. Giải pháp gọi tự động Telesale: là giải pháp gọi tự động và thực hiện hoạt động bán hàng qua điện thoại. Mục đích là chào bán các […]