Switch 8 Cổng PoE Gigabit Layer 2+ Grandstream GWN7801P

Liên hệ

  • 8 cổng PoE Gigabit RJ45, 2 cổng Gigabit SFP, 1 cổng Console
  • Điều khiển nguồn thông minh để hỗ trợ phân bổ nguồn PoE/PoE+ động trên mỗi cổng cho các mẫu PoE
  • Hỗ trợ triển khai trong mạng IPv6 và IPv4
  • Cung cấp ràng buộc bậc bốn của IP, MAC, VLAN & cổng; Kiểm tra ARP, Bảo vệ nguồn IP, bảo vệ DoS, bảo mật cổng & theo dõi DHCP
  • Giao diện người dùng web cục bộ để quản lý chuyển đổi; GWN.Cloud và GWN Manager, nền tảng quản lý Wi-Fi tại chỗ và đám mây của Grandstream
  • QoS tích hợp cho phép ưu tiên lưu lượng mạng
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng