Switch 24 Cổng PoE Gigabit Layer 2+ Grandstream GWN7803P

Liên hệ

  • 24 cổng Ethernet Gigabit và 4 cổng Gigabit SFP
  • Điều khiển nguồn thông minh để hỗ trợ phân bổ nguồn PoE/PoE+ động trên mỗi cổng cho các mẫu PoE
  • Hỗ trợ triển khai trong mạng IPv6 và IPv4
  • Kiểm tra ARP, Bảo vệ nguồn IP, bảo vệ DoS, bảo mật cổng & theo dõi DHCP
  • Bộ điều khiển nhúng để quản lý switch; GWN. Cloud và GWN Manager, nền tảng quản lý Wi-Fi tại chỗ và đám mây của Grandstream
  • QoS tích hợp cho phép ưu tiên lưu lượng mạng
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng