Showing 1–24 of 195 results

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.

( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.

Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Điện thoại Cisco

Điện thoại cisco 7925G

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A10W

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A11

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A16

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A26

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A41W

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom A68

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom CT10

Giá: Liên hệ

Điện thoại Atcom

Điện thoại IP Atcom CT11

Giá: Liên hệ