Module mở rộng Grandstream GXP2200EXT

Liên hệ

  • Bàn giám sát 20 máy nhánh IP
  • Quay số nhanh cho mỗi dòng
  • Mở rộng 4 module cho đến 160 nút thể lập trình được,
  • Phòng hội nghị / chuyển cuộc gọi / chuyển tiếp / nhận
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng