Module mở rộng D7

Liên hệ

  • Màn hình đồ họa độ phân giải cao với đèn nền
  • 18 phím chức năng LED nhiều màu có thể lập trình tự do
  • Chân đế góc kép: 46 ° và 28 °
  • Daisy chuỗi
  • Cấu hình đầy đủ qua điện thoại chủ
  • Cung cấp bởi điện thoại chủ
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng