Gateways NeoGate TA2400

Liên hệ

Yeastar NeoGate TA2400 để kết hợp thiết bị cũ, điện thoại analog và máy fax với các ứng dụng VoIP và IP. Cổng kết nối tương thích với các giải pháp của bên thứ ba như 3CX, Asterisk và Skype for Business.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng