Gateway Synway SMG1008 8FXO

Liên hệ

  • Hỗ trợ 8 đường bưu điện (8 cổng FXO).
  • Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,…
  • 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45.
  • Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC).
  • Hỗ trợ Analog Trunk.
  • Hỗ trợ Fax.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng